Chytrý průmysl

  • sledování řetězce výroby až ke koncovému zákazníkovi
  • predikce a plánování údržby technologií a zařízení
  • zálohování primární konektivity v kritické infrastruktuře
  • management sítě snímačů, měřičů
  • monitoring optimálního prostředí při přepravě zvířat, potravin
  • řada referenčních projektů pro solární parky, ČHMÚ, záložní zdroje, atd